مدارک دریافت نمایندگی پیام کوتاه

دریافت نمایندگی پنل پیام کوتاه

دریافت نمایندگی پنل پیام کوتاه اول پیام نیاز تابع قوانین و مقرارت مخابرات جمهوری اسلامی ایران و ضوابط و شرایط اپراتورهای ارسال پیام انبوه می باشد. لازم به ذکر است دریافت نمایندگی پنل پیام کوتاه اول پیام مانند دریافت نمایندگی پنل پیام کوتاه از اپراتورهای رسمی کشور می باشد. بنابراین نمایندگی پنل پیام کوتاه اول پیام از سایر سیستم های غیررسمی مجزا بوده و تابع قوانین اتحادیه و مقرارت سازمان تنظیم مقرارت رادیویی و مخابراتی می باشد. لذا احراز شرایط دریافت نمایندگی پنل پیام کوتاه ، بر عهده واحد حقوقی و واحد قراردادهای گروه شرکت های تدبیر می باشد و گروه شرکت های تدبیر در قبول یا رد درخواست متقاضیان دریافت نمایندگی پنل پیام کوتاه مستقل ، در اختیار تام می باشد.


شرایط و ضوابط عمومی

 • دارا بودن مجوزهای شغلی معتبر حقوقی و حقیقی (پروانه کسب و یا جواز کار) مرتبط با فعالیت مورد نظر در اینترنت و نیز اقامتگاه قانونی
 • دارا بودن نشان اعتماد الکترونیکی (در صورت وجود)
 • رعایت قوانین عمومی کشور و قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران
 • عدم منع فعالیت از نظر نظام بانکی کشور
 • دارا بودن وب‌سایت آماده جهت فروش اینترنتی (در صورت وجود)
 • پرداخت هزینه سرویس نمایندگی حسب مورد انتخابی

شرایط و ضوابط اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز برای استفاده از خدمات سرویس نمایندگی (ویژه اشخاص حقوقی)

 • فرم تکمیل شده درخواست نمایندگی
 • فرم تکمیل شده قرارداد پذیرش نمایندگی (در دو نسخه ممهور به مهر نماینده و امضا کلیه صفحات توسط مدیران صاحب امضا)
 • تصویر برابر اصل کارت ملی و شناسنامه مدیران و مسئولین صاحب امضا
 • تصویر برابر اصل روزنامه رسمی (دارای شناسه ملی) و آگهی آخرین تغییرات و یا پروانه کسب یا جواز کار
 • آگهی تاسیس شرکت
 • شماره اقتصادی اخذ شده از سازمان امور مالیاتی

شرایط و ضوابط اشخاص حقیقی

مدارک مورد نیاز برای استفاده از خدمات سرویس نمایندگی (ویژه اشخاص حقیقی)

 • فرم تکمیل شده درخواست نمایندگی
 • فرم تکمیل شده قرارداد پذیرش نمایندگی (در دو نسخه ممهور به مهر پذيرنده و امضا)
 • تصویر برابر اصل کارت ملی و شناسنامه
 • تصویر برابر اصل اجاره‌نامه یا سند مالکیت محل سکونت